© 2018 Ki Rim Nam All Rights Reserved

Mini Leporello Fanzine : <Jaurim, the forest where purple-coloured rain falls> 2017